Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LA WEB DE Rocauto

Acceptació de les Condicions Generals


Les Condicions generals que es relacionen a continuació, regulen la utilització de la web de Rocauto.

La utilització de la web de Rocauto atribueix la condició d'usuari de la web de Rocauto, i comporta l'acceptació plena i sense reserves de cap tipus, per part de l'usuari, de totes les Condicions Generals que estiguin publicades al temps d'accedir l'usuari.

Per això es recomana a l'usuari que llegeixi atentament el contingut de les Condicions Generals cada vegada que es disposi a utilitzar la pàgina Web.

Utilització de tecnologia Cookie

Rocauto utilitza cookies quan un usuari navega per la web de Rocauto. Aquestes galetes s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms d'usuari.

Les cookies de Rocauto no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors de servei.

Rocauto xifra les dades identificatives de l'usuari per a major seguretat. Per mitjà de les galetes, Rocauto pot reconèixer els usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que s'hagin de registrar cada vegada que visitin la web de Rocauto.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per poder ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal lació de cookies al seu disc dur.

Per utilitzar el Web de Rocauto no cal que l'usuari permeti la instal lació de les cookies enviades per Rocauto, però aquesta no instal lació comportarà la necessitat que l'usuari hagi de registrar cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi registre previ.

No Llicència

Rocauto no concedeix cap llicència o autorització de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial o intel lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web de Rocauto, els Serveis o els Continguts, excepte en aquells casos en què expressament es contractin o es determinin .

Denegació i retirada de l'accés a la Web i / o als serveis

Rocauto es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que resultin d'aplicació.

Legislació aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

INFORMACIÓ LEGAL A LA RECOLLIDA DE DADES

Segons el que estableix l'article cinc de la Llei Orgànica 15/1999, li comuniquem que les dades recollides en aquests formularis formaran part d'un fitxer de dades de l'empresa Rocauto. La finalitat de la informació recollida serà la gestió de les seves comandes de compra, així com la realització de qualsevol activitat comercial per part de l'empresa.

Els camps del formulari marcats com obligatoris estan establerts per a realitzar una correcta resposta i seguiment de les seves comandes, així com tramitar la seva sol licitud com a client registrat. Si l'usuari registrat no omple totes les dades obligatòries o els complix de manera inexacta, no podrà utilitzar la nostra plataforma de comerç electrònic.

La sol.licitud de registre com a client i l'assignació del seu password o contrasenya per a la nostra àrea de clients no implica l'assignació automàtica d'una clau d'accés, ja que serà sempre potestativa per part de l'empresa. L'empresa es reserva el dret de donar de baixa la seva clau sense previ avís, així com eliminar la seva sol licitud i registre del nostre fitxer en qualsevol moment.

Li recordem que les condicions d'ús de la seva clau d'accés com a client seran les següents:
 

 • El nom d'usuari o adreça de correu electrònic i la contrasenya assignats a l'usuari registrat tenen caràcter personal i intransferible.
 • L'usuari s'obliga a custodiar diligentment ia mantenir en secret el nom d'usuari i la contrasenya.
 • Serà responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i / o utilització dels serveis a la seva disposició per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives.
 • L'usuari registrat serà l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
 • L'usuari registrat haurà de comunicar a l'empresa, a la major brevetat, la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada del nom d'usuari i de la contrasenya que l'identifiquen. Aquesta comunicació es realitzarà per escrit a la direcció del nostre domicili o bé per correu electrònic a la nostra adreça: info@rocautosport.com
 • La comunicació anterior també serà exigible quan l'usuari tingui una simple sospita de tals fets, l'empresa procedirà en aquest cas a donar de baixa l'usuari registrat, sense perjudici que aquest pugui iniciar novament el procediment de registre.
 • L'usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de forma immediata com a usuari de l'àrea de clients, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, comunicant-ho per escrit al nostre domicili social o per correu electrònic a l'adreça info@rocautosport.com, havent identificar-se com usuari registrat amb la seva clau d'accés.

El registre de l'usuari en l'àrea de clients implicarà la seva acceptació expressa i sense reserves de totes les condicions establertes en l'Avís Legal de l'empresa Rocauto sports SL.

Els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a les dades personals contingudes a la nostra base de dades s'exerciran mitjançant notificació per escrit a l'atenció de:

Rocauto sports SL.
Avnida de Riudoms 36
43205 Reus (Tarragona)

PROCEDIMENT DE REGISTRE DE CLIENT

 
El client amunt registrat accepta de manera expressa, les condicions i termes exposats a continuació:

 • El client interessat demanarà a través del formulari web "REGISTRE" la seva petició d'assignació d'usuari i contrasenya, la petició no podrà ser enviada si l'interessat no llegeix i accepta les condicions d'ús de la mateixa.
 • El nom d'usuari serà una adreça de correu electrònic vàlida i de titularitat exclusiva del client. L'adreça de correu electrònic aportada podrà ser utilitzada per l'empresa per a l'emissió de comunicacions comercials, si la demana de manera expressa. Si desitja rebre informació comercial i donar-se de baixa amb posterioritat l'empresa ha establert un sistema fàcil per demanar la suspensió fins a nova sol • licitud expressa per part seva.
 • Les peticions rebudes per Rocauto sports SL., (o Rocauto) seran valorades i contrastada la seva autenticitat pel personal de la nostra empresa. Les peticions acceptades seran contestades per l'empresa mitjançant la remissió d'un correu electrònic a la seva adreça de correu electrònic subministrada juntament amb les condicions d'ús, la seva clau d'usuari i contrasenya, juntament amb totes les condicions de contractació. Podent l'empresa cancel lar la seva autorització i condicions en qualsevol moment, per qualsevol concepte i sense previ avís. Les modificacions de les condicions d'ús, accés i contractació del comerç electrònic seran reflectides en la nostra pàgina web, sent responsabilitat del client revisar i conèixer en cada moment.
 • La seva petició rebuda significa l'acceptació expressa de les condicions establertes per l'empresa.

Registre de clients

El primer tràmit que ha de complir qualsevol usuari no registrat del comerç electrònic que ofereix Rocauto a la seva pàgina web consisteix en donar-se d'alta com a client seu per a poder fer ús dels seus serveis comercials.

A través de l'opció REGISTRE, i dins de l'apartat SEU COMPTE, el client haurà d'emplenar totes les dades de caràcter obligatori que li són demanats per Rocauto per poder ser registrat com a client i gaudir dels seus serveis comercials.

En concret, haurà d'aportar dades d'identificació, dades personals, dades d'enviament, forma de pagament, així com l'acceptació de les condicions de contractació i privacitat.

Confirmació de registre de clients

Introduïdes les dades d'identificació del client i acceptades les condicions de contractació i de privacitat pel mateix, Rocauto procedirà, després de la revisió de les dades, a confirmar el registre del client, remetent un correu electrònic al mateix a l'adreça de correu electrònic utilitzada per aquest com a clau d'identificació.

Identificació de clients

Registrat el client en el comerç electrònic de Rocauto, per poder fer ús dels seus serveis haurà d'introduir la seva adreça de correu electrònic i contrasenya a l'opció IDENTIFICACIÓ, dins de l'aparell SEU COMPTE.

Aparador de productes

El procés de compravenda s'inicia amb la selecció dels articles pel client, els quals teniu a la vostra disposició en el marc de la pàgina principal que els divideix per famílies (identificades per una columna amb diferents files on cadascuna inclou una família que es desplega en els diversos productes que ofereix Rocauto).

L'aparador de productes presentat per Rocauto sports SL. en les diferents seccions de la seva pàgina web, està subjecte a qualsevol tipus de canvi o descatalogació dels seus productes sense previ avís, tant de les seves característiques com del seu preu, la seva presentació a la nostra pàgina web no implica la disponibilitat del producte per a la venda a qualsevol moment. La informació especificada sobre els productes presentats a la nostra pàgina web pot ser modificada o eliminada en qualsevol moment per l'empresa, de la mateixa manera l'empresa no es fa responsable de qualsevol inexactitud, error ortogràfic o gràfic que pugui contenir la nostra pàgina web.

Les imatges presentades dels productes no tenen perquè coincidir amb l'article real L'empresa posa a disposició dels nostres clients a tot el nostre departament comercial per realitzar qualsevol tipus de consulta tècnica o sobre els productes referenciats a la nostra web, de manera que no es fa responsable de les decisions que el client o consumidor puguin prendre de la breu informació de indicada sobre els nostres productes a la nostra web.

Les propostes comandes rebudes per correu electrònic no tenen la consideració de contracte, fins que no siguin revisats pel departament comercial i aprovats per l'empresa, segons el procés de compra detallat en aquesta web.

Les comandes de compra es podran realitzar en qualsevol llengua, però l'empresa els formalitzarà únicament en català, sent aquest document el vàlid en cas de litigi o discrepàncies.

Les comandes encara no acceptats per l'empresa poden ser modificats en qualsevol moment per part del client, bé remetent les modificacions al nostre departament comercial per correu electrònic, per fax o telefònicament. Pel que fa a les comandes acceptats per l'empresa s'estableix un termini de 48 hores abans del seu lliurament per a la modificació dels mateixos.

Tota la documentació genera en el procés serà custodiada per l'empresa durant el termini legal establert, i serà accessible per al consumidor prèvia sol.licitud acreditada, per escrit a la domicili social de l'empresa.

PROPIETAT INTELECTUAL

Tots els continguts de www.rocautosport.com són propietat intel.lectual de l'empresa, i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel lectual nacional i internacional vigent. Queda absolutament prohibit l'ús del contingut de la nostra pàgina web sense l'autorització per escrit per part de l'empresa. Queda prohibit establir aquesta pàgina com a marc d'altres, però si que es podrà establir un enllaç a la nostra adreça d'Internet (URL de la pàgina web) sempre que no es relacionen amb manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.

DADES GENERALS

Rocauto sports SL, amb domicili social a Avnida de Riudoms 36, 43205 de Reus (Tarragona), amb telèfon 977316099, Fax 977338373, e-mail de contacte info@rocautosport.com.

NOMBRE D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

CIF B43468479

POLITICA DE PRIVACIDAD GENERAL: